CUNG CẤP & LẮP ĐẶT

CUNG CẤP PHỤ KIỆN KÍNH

MÁY BẮN KEO SILICONE 2 THÀNH PHẦN

thông tin liên hệ
-

Trần Văn Nhã
KINH DOANH - 0933 658 628

PHỤ KIỆN NHÀ TẮM

nhà tắm kiểu 2
nhà tắm kiểu 2
nhà tắm kiểu 3
nhà tắm kiểu 3
cục chặn
cục chặn
cục chặn thanh 10 x30
cục chặn thanh 10 x30
dẫn hướng
dẫn hướng
chặn thanh lùa nhôm
chặn thanh lùa nhôm
bát kẹp 90 độ
bát kẹp 90 độ
ốc fix kính
ốc fix kính
bát kẹp bán nguyệt không khoan
bát kẹp bán nguyệt không khoan
nối góc phi 19
nối góc phi 19
treo khăn
treo khăn
đỡ kính
đỡ kính
Móc âm
Móc âm
Bản lề 3
Bản lề 3
bản lề 180 dộ k-k
bản lề 180 dộ k-k
bản lề 90 độ k-k
bản lề 90 độ k-k
bản lề 135 độ K-K
bản lề 135 độ K-K
đỡ ly
đỡ ly
chuông cuối
chuông cuối
chống rung
chống rung